קרן חסד

רווחה וחסד

קרן חסד 'נצר מטעי' פועלת בתחום הרווחה וסיוע למשפחות נתמכות. החלוקה מתקיימת באופן שוטף מדי שבוע ובחגים

תוכנית סטודנטים

תוכנת שילוב לימודים אקדמאיים בבית המדרש

תוכנת שילוב לימודים אקדמאיים בבית המדרש, הכוללת לינה ומלגה שנתית

הקמת מבנה הקבע

בית המדרש של ישיבת 'נצר מטעי'

מבנה הקבע שהוקם לאחר 17 שנה מגירוש נצרים